Over waterschap Aa en Maas

Werken met water wordt steeds belangrijker. Voor nu en morgen. Het vraagt om kennis, ambitie en innovatief vermogen om de kwaliteit en de veiligheid van het water te waarborgen en duurzame oplossingen te ontwikkelen. In het oosten van Brabant zorgt waterschap Aa en Maas voor veilig, voldoende, en schoon en natuurlijk water. Waterschap Aa en Maas is een ambitieuze organisatie die zich voortdurend ontwikkelt naar een flexibele en klantgerichte organisatie die in staat is in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen zonder dat dit ten koste gaat van haar eigen strategie.
In de visie van waterschap Aa en Maas staat dan ook:
“Het ontwikkelen, beheren en in stand houden van gezonde en veerkrachtige watersystemen, die ruimte bieden aan een duurzaam gebruik voor mens, dier, plant in het gebied, waarbij de veiligheid is gewaarborgd en met een open oog voor economische aspecten”.

De rol van Dataplus

Arian de Bekker, Coördinator IT Beheer bij waterschap Aa en Maas:
Onze relatie met Dataplus is inmiddels al weer ruim 3 jaar oud. Wij zijn met Dataplus in contact gekomen omdat ons contract met Microsoft afliep. Dataplus heeft ons deskundig geadviseerd over het nieuw af te sluiten contract met Microsoft. Daarbij is ook gekeken naar onze licentiehistorie en onze plannen voor de toekomst.

Arian vervolgt:

Vanaf het eerste moment dat wij met Dataplus in contact traden ervaarden wij de gesprekken als positief. Inmiddels hebben wij alle standaardsoftware licenties bij Dataplus ondergebracht. Naast de standaardproducten kopen we ook de minder gangbare software licenties in via Dataplus.
Je weet gewoon dat je met Dataplus een partij binnenhaalt met kennis op het gebied van softwarecontracten en –licenties, aldus Arian de Bekker.

Waterschap Aa en Maas