Over De Twentse Zorgcentra

De Twentse Zorgcentra biedt zorg- en dienstverlening aan ongeveer 1.450 cliënten verdeeld over 40 verschillende locaties in Twente. Dit wordt door circa 3.000 medewerkers en vrijwilligers gedaan. De organisatie is verder verdeeld in drie regio’s: Almelo, Enschede en Losser. Wat de organisatie bijzonder maakt, is dat er alle denkbare hulp en voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking voorhanden zijn: huisvesting, dagbesteding, onderwijs, recreatie, job coaching en (ambulante) behandeling en begeleiding. De Twentse Zorgcentra kan de volledige verzorging op zich nemen, maar ook delen daarvan, of gedurende een gedeelte van de dag of de week. Alles is er opgericht om het leven van de cliënten zo aangenaam mogelijk te maken. Men gaat daarbij uit van de individuele mogelijkheden en ontplooiingskansen. Zorg op maat!

Die zorg op maat kan echter alleen geleverd worden als de automatisering van de organisatie ook op orde is. In het verlengde van haar eigen core business heeft De Twentse Zorgcentra gekozen voor het ontzorgen van Dataplus. Frank Peters, van De Twentse Zorgcentra: ”Wij hebben circa 650 werkplekken, verdeeld over 4 hoofdlocaties variërend van 40 tot 250 PC’s en 36 sub locaties met ieder tussen de 1 en 5 PC’s. Om voor deze werkplekken goed contract management en compliancy uit te voeren hebben wij Dataplus ingehuurd. Dataplus heeft inzicht verschaft in al onze software licenties, dit is werk voor experts en moet je eigenlijk niet zelf doen als IT afdeling”.

De samenwerking

De relatie met Dataplus is medio 2006 gestart en wordt vol overtuiging door De Twentse Zorgcentra gecontinueerd. “Er is sprake van een zeer goede relatie, Dataplus is zeer responsief, duidelijk in haar advies, ze denken mee en hebben zowel verstand van software licenties als de zorgsector. Het is voor ons een ideale IT partner, er zijn altijd maar weinig woorden nodig om zaken geregeld te krijgen. Zo heeft Dataplus ons onlangs begeleid met de Microsoft Outlook en Office migratie”. De Twentse Zorgcentra maakt uiteraard ook gebruik van de koepelcontracten die Dataplus met VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) gesloten heeft, dit levert niet onaanzienlijke korting op.

Op de vraag waarom men met Dataplus in zee is gegaan en de relatie als uiterst duurzaam ervaart, geeft Frank Peters een duidelijk antwoord: “Dataplus is professioneel, schakelt snel, kent korte lijnen, geeft goed advies en kent onze sector”.

De Twentse Zorgcentra