Over Altrecht

Altrecht stelt zich ten doel mensen met psychiatrische problematiek, met behulp van gespecialiseerde behandeling en begeleiding, zo snel en goed mogelijk in al hun rollen weer deel te laten uitmaken van de samenleving.

Om dit doel te realiseren gaat Altrecht directe relaties aan met cliënten en naastbetrokkenen, en met zakelijke klanten en samenwerkingspartners. Daarbij staan wij voor de volgende kernwaarden:

  • Professioneel
  • Betrokken
  • Servicegericht
  • Resultaatgericht

De samenwerking

Altrecht’s maatschappelijke opdracht is enerzijds het leveren van zorg en behandeling die aansluit bij de behoeften van onze cliënten waarbij het zoveel mogelijk resultaat oplevert in de vorm van gezondheidswinst en kwaliteit van leven. Anderzijds neemt Altrecht de verantwoordelijkheid voor de inzet van schaarse middelen en levert zij zorg op een manier die efficiënt gebruik maakt van de benodigde en beschikbare middelen zoals financiën en mensen.

Frans van Vugt | Project Manager ICT | Altrecht

Altrecht beschikt over pakweg 2000 werkplekken. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van virtualisatie middels VMware en zijn we gestandaardiseerd op het Microsoft-platform. Voor het aanbieden van een virtuele desktop en applicaties wordt gebruik gemaakt van Citrix en PowerFuse. Dataplus beheert en adviseert Altrecht al 6 jaar omtrent software oplossingen en het daaraan gekoppelde licentiebeleid. Door de manier waarop Dataplus meedenkt, ook wanneer er eens wat minder te verdienen valt, ervaren we ouderwetse service. Zij helpen ons met onze budgetteringen, licentie keuzes en onderhandelingen met de diverse fabrikanten. Door de koepel afspraken van Dataplus met o.a. GGZ Nederland worden er scherpe licentiecontracten gerealiseerd, dus gewoon geldbesparing. We merken dit voordeel al meteen voor onder andere ons Microsoft contract, maar ook voor Adobe en Trend Micro. Ook andere software pakketten leveren uiteindelijk voordeel op door scherpe onderhandelingen van Dataplus met de verschillende leveranciers. Belangrijk voor mij als inkoper voor onze ICT-voorzieningen is het vangnet wat ze mij bieden om zaken rondom licenties en ondersteuning van software uit te zoeken en het resultaat vervolgens met me te bespreken.

Altrecht